Jack by nikdy nemala byť ignorovaná

Malý Jack hlavné úlohy sú:

1. zdvíhanie ťažkých predmetov. To je Jack hlavné závažie, hlavne pre vzpieranie, užívateľsky príjemný údržba, prevádzka pohodlnejšie a jednoduchšie.

2. šetrí užívateľovi čas. Ak je pomerne veľká hmotnosť, užívateľov sa chcú presťahovať do určitej výšky, s veľkým úsilím, tentoraz bude dlhšie a zdviháky môže byť dokončená v krátkom čase, šetrí čas a úsilie.