Využitie skrutiek Jack

1. pred použitie kontrola Jack je normálne, diely sú flexibilné, mazané, a správne odhadnúť hmotnosť ťažkých predmetov, výber vhodných tonáž Jack, Nepreťažujte.

2. Nastavte Vahadla na spôsobe podpory, vzdialenej pól na deje v smere hodinových ručičiek, zdvíhanie zásuvky rýchly nárast hmotnosti z prvej ruky.

3. vložiť rocker spracuje dieru medzi pohybuje hore a dole rukoväť, ťažké váhy stúpať. Pri zdvíhaní rukáv na červenú čiaru by okamžite prestať pohyblivé rukoväte. Ak potrebujete drop podpora v opačnom smere, hmotnosť začal klesať.