Čo potrebujem zvážiť pri objednávaní gumových zväzkov na ochranu závitového zdvíhacieho skrutku?

Keď sa objednáva gumový vlnovec pre zdvihák, rozmery zatvorenej výšky sa môžu zmeniť. Pri objednávaní gumových vlnovcov pre invertovaný zdvihák treba zvážiť uzavretú výšku gumového vlnovca a hrúbku konštrukcie. Zvyčajne, za úplne zatiahnutých, je gumová vlnovka zatvorená výška = 0,13 * zdvih. Napríklad vzpriamená montáž, vyžiadanie 1000 mm zdvihu, plus gumové vlnovce uzavretej výšky 0,13 * 1000 = 130 mm. Takže musíte objednať aspoň 1130 mm zdvih gumovými vlnovcami.