Spojky hriadeľa s nulovou spätnou väzbou

Spojky hriadeľa s nulovou spätnou väzbou

Hriadeľové spojky znamenajú spojenie dvoch rôznych organizácií hriadeľa, otáčať tak, aby sa dosiahla spoločná uťahovák a uhol natočenia mechanického nulového prevodu. K dispozícii sú hriadeľové spojky medzi kompenzáciou posunu v oboch osiach a musia absorbovať vibrácie, dokonca aj pri prevádzke v procese vysielania abnormálneho pôsobenia príliš veľa krútiaceho momentu na os pneumatiky, pričom hriadeľové spojky poškodzujú najskôr motor.


Bezpečné používanie spojky hriadeľa

1: Spojka hriadeľa neumožňuje odchýlku a radiálne posunutie línií osovej osi, aby nedošlo k ovplyvneniu prenosového výkonu.

2: Spojovacie skrutky hriadeľa SIJIE nemôžu byť uvoľnené, poškodené

3: Spojky nesmú mať trhliny a pri výskyte trhliny by sa mali vymeniť. (môže to byť poklepané malým kladivom, ktorý posúdi zvuk).

4: Kľúč spojky hriadeľa SIJIE by mal byť pevne spojený a nesmie byť uvoľnený